หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
 
บุคลากร

บุคลากร
 
ข่าวสาร

ข่าวสาร
 
แผน

แผน
 
รายงาน

รายงาน
 
ระเบียบ

ระเบียบ
 
บริการฯ

บริการฯ
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงาน อบต.หัวหวาย ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) [ 25 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2