หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
 
บุคลากร

บุคลากร
 
ข่าวสาร

ข่าวสาร
 
แผน

แผน
 
รายงาน

รายงาน
 
ระเบียบ

ระเบียบ
 
บริการฯ

บริการฯ
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการแผนแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2