หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหวาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก

หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
 
บุคลากร

บุคลากร
 
ข่าวสาร

ข่าวสาร
 
แผน

แผน
 
รายงาน

รายงาน
 
ระเบียบ

ระเบียบ
 
บริการฯ

บริการฯ
 
 
นายธานินทร์ เกียรติชูศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวหวาย
วัดเขาภูคาจุฬามณี ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์
วัดหัวหวาย ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน
นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
1
2
3
4
5
 
 
 
^__^ ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ www.huawai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-280084 โทรสาร.056-280084 ^__^
 
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลหัวหวาย [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 95 
 
อบต.นาขอม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เขากะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.โกรกพระ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม ๕ ส. [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (หัวฉีดน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 6 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 83- [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างิ้ว รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.อ่างทอง กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าส [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.สายลำโพง ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งทอง โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
   

 
 
 
ที่ นว 0023.5/2796 การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว1215 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดนครสวรรค์ [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17852 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว17853 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว17744 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1191 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลักกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17564 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 1208 เลื่อนการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ครั้งที่ 3/2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17747 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 1211 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/17603 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17497 การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17505 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1200 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1201 ตอบข้อหารือของจังหวัดพิษณุโลก กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17560 การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามมติการประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17574 ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561-2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1204 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17562 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1189 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 4 ส.ค. 2565 ]  


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลหัวหวาย [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 


[ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
 
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
 
     
 
 

วัดเขาภูคาจุฬามณี
สอบถาม เรื่องขอเสียภาษีออนไลน์ ค่ะ (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 163  ตอบ 2  
หากจะขอเปลี่ยนถังขยะเก็บมููลฝอย ต้องทำอย่างไรคะ (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 402  ตอบ 1  
มีที่ดินอยู่ตำบลหัวหวาย แต่ทำงานต่างหวัด อยากถามว่าเสียภาษีที่ดิน ได้ถึงเมื่อไหร (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 445  ตอบ 1  


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หม [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย (บ้าน [ 1 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หม [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเพื่ [ 18 ก.ค. 2565 ]


ผ้าทอมัดหมี่ (ไหมประดิฐ)
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หัวหวาย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ย. 2555
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-919-7719
 
องค์การบริหารตำบลหัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056-280-084 โทรสาร : 056-280-042
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารตำบลหัวหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 13,767,041 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10